bygdis.fi

git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi
Log | Files | Refs | README

admin.html (2922B)


   1 $def with (anslagstavla, saysomething, bokningar, doordebug, str, log, getDorrkoduser,roskis)
   2 <div id="container">
   3   <div id="default">
   4   <br>
   5   <h1>Bygdis.fi</h1>
   6   <br>
   7   <a href="/"><--------Tibaks</a> 
   8   <br>
   9   <br>
   10   <a href="/event">Event</a> | <a href="/protokoll">Protokoll</a> | <a href="/logout">Logga ut</a><br>
   11   <a href="/bilder">Byyns fotoalbum</a> | <a href="/dorrkoder">Dörrkoder</a> | <a href="/boka">Boka</a> | <a href="/fakturor">Fakturor</a>
   12 
   13   <br>
   14   <br>
   15   $if doordebug.doorstate == 'False':
   16     Dörren är stängd. <br>
   17   $if doordebug.doorstate == 'True':
   18     Dörren är öppen. <br>
   19   $doordebug.datum.strftime('%d-%m-%y %H:%M')
   20   <br>
   21   Senaste i dörrloggen<br>
   22   $for i in log:
   23     $i.datum.strftime('%d-%m-%y %H:%M')
   24     $i.dorrkod
   25     $getDorrkoduser(i.dorrkod)
   26     <br>
   27   <br> 
   28   <a href="/admin?emptytrash=now">Skicka efter roskis tömning</a> <br>
   29   Senast skickat: $roskis.datum.strftime('%d-%m-%y %H:%M')
   30 
   31   <h2>bokningar</h2>
   32   $for i in bokningar: 
   33     $if i.deleted != 1:
   34       <div class="anslagstavla" id="$i.bokningshash">
   35       <h3>$i.datumtid[8:10]-$i.datumtid[5:7]-$i.datumtid[2:4]</h3>
   36       <b>$i.namn</b><br>
   37       evenemang: $i.event <br>
   38       $i.boka<br>
   39       epost: $i.epost <br>
   40       telefon: $i.telefon <br>
   41       villkor godkända: $i.villkor <br>
   42       $i.privat <br><br>
   43       <a href="/admin?approve=$i.id" method="post">Godkänn</a> | 
   44       <a href="/boka?id=$i.bokningshash">Ändra</a> |
   45       <a href="/admin?sendrules=$i.id">Skicka regler</a><br>
   46       <a href="/fakturor?fakturera=$i.id&add=faktura&epost=$i.epost&produkt=$i.boka&kund=$i.namn">Skicka faktura</a><br> 
   47       <br>
   48       <form action="/nydorrkod?bokning=$i.id&namn=$i.namn&mail=$i.epost" method="post">
   49         <input type="submit" value="Skicka dörrkod" />
   50       </form>
   51       <br>
   52       <br>
   53       status:
   54       <br>
   55       $if i.approved:
   56         godkändes $i.approved[8:10]-$i.approved[5:7]-$i.approved[2:4] och lades till i event
   57         <br>
   58       $if i.faktura:
   59         faktura har skickats $i.faktura
   60         <br>
   61       $if i.doorcode:
   62         dörrkod har skickats $i.doorcode
   63         <br>
   64       <a href="/admin?remove=$i.id">Radera</a>
   65       </div>
   66   <h2>Skriklåda</h2>
   67   <div class="anslagstavla">
   68   <h4>Säg någå</h4>
   69   <form method="POST">
   70   $:saysomething.render()
   71   </form>
   72   </div>
   73 
   74   $for i in anslagstavla:
   75     <div class=anslagstavla>
   76       <h3>$i.datumtid[8:10] $i.datumtid[5:7] kl. $i.datumtid[10:16]</h3>
   77     <p>$i.post</p></form><form action="/removepost/$i.id" method="post"><input type="submit" value="radera"></form>
   78     </div>
   79   </div>
   80 </div>