bygdis.fi

git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi
Log | Files | Refs | README

DateCommit messageAuthorFiles+-
2023-10-22 22:48nästan allt diirob7+70-45
2023-05-02 12:11fakturera för dörrkod och radera bokningarrob2+12-11
2023-03-16 11:05auto fakturering donerob4+80-26
2023-03-16 04:51mlinvoice integreratrob2+51-21
2023-03-09 21:46mlinvoice fungerarrob2+23-13
2023-03-09 20:42mlinvoice basics implementeraderob5+95-36
2023-03-08 16:27ajuuu roskistömningrob6+204-35
2023-03-08 13:22boknings formulärrob6+157-57
2023-03-08 13:21hit ska nu allt de flesta fara ifortsättningenrob1+4-1
2023-03-07 18:28myky nyttrob8+236-47
2023-02-15 09:31myky tavararob28+258-104
2021-10-16 05:32dörrkoderrob4+46-0
2021-10-15 18:37Merge branch 'master' of https://git.tarina.org/bygdis.firob1+1-0
2021-10-15 18:36muchrob1+108-0
2021-04-25 16:08yearbckman1+1-0
2020-10-29 09:31ta bort hemligt.py, allt e nu i databasenrbckman2+0-13
2020-10-27 06:56todo fixatrbckman1+2-2
2020-10-27 06:49koden synligrbckman1+1-1
2020-10-27 06:47ny sida om websidornarbckman5+25-3
2020-10-27 06:46ignore bilder in gitrob1+1-0
2020-10-27 04:39database updaterbckman1+3-0
2020-10-26 18:53mera todorbckman1+6-2
2020-10-26 18:45tog bort hemligt.py, skuffa byyssare å superadmin ti databasenrbckman4+40-21
2020-10-23 18:01adminlevel implement in dbrbckman2+5-1
2020-10-13 06:25next prev bugrbckman3+16-5
2020-10-13 05:58databas updaterbckman1+12-9
2020-10-13 05:49sqlite3 version måste upgradesrbckman2+5-1
2020-10-13 04:04another base renderrob1+216-0
2020-10-13 03:34install scriptet borde nu fungera!rbckman2+18-5
2020-10-12 19:13obs!! installeraren skall ännu test köras.rbckman4+14-8
2020-10-12 19:02install script för devvarerbckman1+79-0
2020-10-12 14:32testrob1+1-0
2020-10-12 14:27yerob1+1-1
2020-10-12 14:24merarob1+2-0
2020-10-12 14:09testrob1+1-2
2020-10-12 13:45hmm lets see if we get stats workingrob1+5-3
2020-10-12 13:17kör lokalt på egen maskinrob1+6-1
2020-10-12 13:12protokoll folderrob1+1-0
2020-10-12 11:02non md readmerob1+4-0
2020-10-12 10:59readmerob1+4-0
2020-10-12 10:54fontsrob12+0-429
2020-10-12 10:53fontsrob18+429-0
2020-10-12 10:41yesrob4+323-0
2020-10-12 10:16all html filesrob21+443-0
2020-10-05 15:40more commentsrbckman1+1-0
2020-10-04 08:30ok, myky att committa, ska testa ifall dehär static web sidorna fungerarrob3+256-0
2020-10-04 08:28firstrob1+871-0