bygdis.fi

git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi
Log | Files | Refs | README

index.html (2110B)


   1 $def with (upcomingevents)
   2 $var upcomingevents = upcomingevents
   3 <div id="container">
   4   <div id="default">
   5   <br>
   6   <h1>Bygdis.fi</h1>
   7   <p><a href="#styrelsen">styrelsen</a> | <a href="#bokningar">bokningar</a> | <a href="/om">om sidan</a> | <a href="/login">logga in</a></p>
   8   $for i in upcomingevents:
   9     <div id=event>
   10     <h4>$i.event</h4>
   11     $i.veckodag $i.datumtid[8:10] $i.datumtid[5:7] kl. $i.datumtid[10:16]
   12     </div>
   13   <div id="styrelsen">
   14     <h1>Styrelsen</h1>
   15     Lars-Erik Kullström | ordförande </a><br>
   16     Robin Bäckman | sekreterare | <a href="tel:0447624040">0447624040</a><br>
   17     Benjamin Bäckman, Frieda Ramstedt, Johanna Granqvist, Tom Granqvist, Mia Wigren<br>
   18   </div>
   19   <div id="bokningar">
   20     <h1>Bokningar</h1> 
   21     Bokningar tas emot på <a href="tel:0447624040">0447624040</a><br>
   22     <h2>Veckoslut</h2>
   23     <b>fredagkväll till söndag eftermiddag</b><br>
   24     <h3>Hela huset</h3>
   25     medlemmar 180 €<br>
   26     icke medlemmar 300 €<br>
   27     <h3>Serveringsrummet</h3>
   28     medlemmar 80 €<br>
   29     icke medlemmar 120 €<br>
   30     <h3>Serveringsrummet och kök</h3>
   31     medlemmar 100 €<br>
   32     icke medlemmar 150 €<br>
   33     ~-~<br>
   34     <h2>En dag</h2>
   35     <h3>Hela huset</h3>
   36     medlemmar 100 €<br>
   37     icke medlemmar 150€<br>
   38     <h3>Serveringsrummet</h3>
   39     medlemmar 50 €<br>
   40     icke medlemmar 100 €<br>
   41     <h3>Serveringsrummet och kök</h3>
   42     medlemmar 80 €<br>
   43     icke medlemmar 120 €<br>
   44     ~-~<br>
   45     <h3>Städning</h3>
   46     Städning kan skötas av en städfirma om hyresgästen så önskar då faktureras hyresgästen enligt städfirmans avgift.
   47     <h3>Bordsdukar och löpare</h3>
   48     8€/kg (2-3 vita dukar går på 1kg)
   49     <br>Hommansby Uf sköter <b>alltid</b> om tvättning av dukarna.
   50     <h3>Uthyrning av jaktföreningens kylrum</h3>
   51     30€/veckoslut
   52     <h3>Marthornas mat- och kaffeservis</h3>
   53     20€/servis
   54   </div>
   55   </div>
   56 </div>