bygdis.fi

git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi
Log | Files | Refs | README

nydorrkod.html (394B)


   1 $def with (loginform, formfail)
   2 <div id="container">
   3   <div id="default">
   4   <br>
   5   <h2>Lägg till dörrkod</h2>
   6   <p>koden ska vara fyra siffror, lämna tomt för en random kod</p>
   7   <div id="addevent">
   8   <form method="POST">
   9   $:loginform.render()
   10   <h2>$formfail</h2>
   11   </form>
   12   </div>
   13   <a href="javascript:history.back()"><--- tibaks</a>
   14   </div>
   15   </div>
   16 </div>