bygdis.fi

git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi
Log | Files | Refs | README

register.html (563B)


   1 $def with (loginform, formfail, totusers)
   2 <div id="container">
   3   <div id="default">
   4   <br>
   5   $if totusers > 1:
   6     <h2>Registreer te mesama!</h2>
   7     <p>Tu måst registreer te för att kun sät opp bilder å anat plåtär. men ja ha ju registreer mej ridan <a href="/login">logg in tå</a></p>
   8   $else:
   9     <h2>Registrera superadmin</h2>
   10   <div id="addevent">
   11   <form method="POST">
   12   $:loginform.render()
   13   <h2>$formfail</h2>
   14   </form>
   15   </div>
   16   <a href="javascript:history.back()"><--- tibaks</a>
   17   </div>
   18   </div>
   19 </div>