bygdis.fi

git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi
Log | Files | Refs | README

senaste.html (1789B)


   1 $def with (bilder, comments, binfo, getdisplayname)
   2 <div id="album">
   3 <br>
   4 <h4><a href="/bilder"><--tibaks</a></h4>
   5 <br>
   6 <h4>Här kan tu följ mää allt som häänder op siidåna!</h4>
   7 <p id="footer">tryyck opa webläsarns eegi baakååt knapp om du vill hii tibaks sidan ba du siit på nån länk</p>
   8 <br>
   9 $ get_info = True
   10 $ get_bild = True
   11 $ get_comment = True
   12 
   13 $for c in range(100):
   14   $if get_comment == True:
   15     $for p in comments:
   16       $ commentdate = p.datumtid.strftime('%s')
   17       $break
   18     $else:
   19       $ commentdate = ''
   20   $if get_bild == True:
   21     $for a in bilder:
   22       $ imageurl = a.filename + '.jpeg'
   23       $ bilddate = a.uploaddate.strftime('%s')
   24       $break
   25     $else:
   26       $ bilddate = ''
   27   $if get_info == True:
   28     $for i in binfo:
   29       $ imageurl = i.filename + '.jpeg'
   30       $ infodate = i.lastmod.strftime('%s')
   31       $break
   32     $else:
   33       $ infodate = ''
   34   $if infodate == '' and bilddate == '' and commentdate == '':
   35     $break
   36   $ get_info = False
   37   $ get_bild = False
   38   $ get_comment = False
   39   $ d = max(infodate,bilddate,commentdate)
   40   $if d == infodate:
   41     $ get_info = True
   42     <p><a href="/bild/$i.filename">$i.lastmod.strftime('%d-%m-%y %H:%M') $i.moddedby lade till bildinfo $i.titel</a></p>
   43   $if d == bilddate:
   44     $ get_bild = True
   45     <p><a href="/bild/$a.filename">$a.uploaddate.strftime('%d-%m-%y %H:%M') $a.uppladdare lade till bild $a.titel</a></p>
   46   $if d == commentdate:
   47     $ get_comment = True
   48     <p><a href="/bild/$p.filename">$p.datumtid.strftime('%d-%m-%y %H:%M') $p.user kommenterade $p.comment</a></p>
   49 
   50 <br>
   51 <p id="footer">hemsiidåna duunade mää 🍒 av bebin rockman 😎</p>
   52 </div>