Bygdis.fi

styrelsen | bokningar | om sidan | logga in

Privat bokat

Lördag 30 07 kl. 10:00

Privat bokning

Lördag 20 08 kl. 10:00

Bokat

Lördag 15 10 kl. 10:00

Bokat

Lördag 22 10 kl. 10:00

Styrelsen

Lars-Erik Kullström | ordförande
Robin Bäckman | sekreterare | 0447624040
Benjamin Bäckman, Frieda Ramstedt, Johanna Granqvist, Tom Granqvist, Mia Wigren

Bokningar

Bokningar tas emot på 0447624040

Veckoslut

fredagkväll till söndag eftermiddag

Hela huset

medlemmar 180 €
icke medlemmar 300 €

Serveringsrummet

medlemmar 80 €
icke medlemmar 120 €

Serveringsrummet och kök

medlemmar 100 €
icke medlemmar 150 €
~-~

En dag

Hela huset

medlemmar 100 €
icke medlemmar 150€

Serveringsrummet

medlemmar 50 €
icke medlemmar 100 €

Serveringsrummet och kök

medlemmar 80 €
icke medlemmar 120 €
~-~

Städning

Städning kan skötas av en städfirma om hyresgästen så önskar då faktureras hyresgästen enligt städfirmans avgift.

Bordsdukar och löpare

8€/kg (2-3 vita dukar går på 1kg)
Hommansby Uf sköter alltid om tvättning av dukarna.

Uthyrning av jaktföreningens kylrum

30€/veckoslut

Marthornas mat- och kaffeservis

20€/servis