bygdis.fi

git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi
Log | Files | Refs | README

commit 1d9d62795bb2b807abe69ae7baf49903b54ac58d
parent 5687e671f2f63f5dbbb768bff0e02b4e23274f7d
Author: rbckman <rob@tarina.org>
Date:   Mon, 26 Oct 2020 20:53:21 +0200

mera todo

Diffstat:
MREADME | 8++++++--
1 file changed, 6 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/README b/README @@ -16,7 +16,11 @@ sqlite3 version 3.27.2 rekommenderas. Finns i senaste debian stable. ifall det inte fungerar kolla error.log i bygdis.fi mappen. TODO -- ta bort hemligt.py och fixa admin till databasen istället FIXAT -- 3 olika admin levels i databasen FIXAT +- koden synlig för den som vill se + git sidor. snart done. +- disclaimer till bildsidorna (vision och privacy) +- bildsids banner på index, ta info från senast hänt. - admin sida var man kan ta bort spam och kicka users, tom banna users. +FIXAT +- ta bort hemligt.py och fixa admin till databasen istället +- 3 olika admin levels i databasen