bygdis.fi

git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi
Log | Files | Refs | README

commit 8044d629ed3bf9f02425eaa4757278840ef4cb7e
parent e816de85e46ed2a52162114ae867fb97ead6097a
Author: rbckman <rob@tarina.org>
Date:   Tue, 27 Oct 2020 08:56:09 +0200

todo fixat

Diffstat:
MREADME | 4++--
1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/README b/README @@ -16,11 +16,11 @@ sqlite3 version 3.27.2 rekommenderas. Finns i senaste debian stable. ifall det inte fungerar kolla error.log i bygdis.fi mappen. TODO -- koden synlig för den som vill se + git sidor. snart done. -- disclaimer till bildsidorna (vision och privacy) - bildsids banner på index, ta info från senast hänt. - admin sida var man kan ta bort spam och kicka users, tom banna users. FIXAT +- disclaimer till bildsidorna (vision och privacy) +- koden synlig för den som vill se + git sidor. snart done. - ta bort hemligt.py och fixa admin till databasen istället - 3 olika admin levels i databasen