bygdis.fi

git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi
Log | Files | Refs | README

commit 883ac5bdc5452cb2c988dd2378140d5f1cf4bb3b
parent 68cc8322082a6c389a303f476e35e18bf4bd873b
Author: rbckman <rob@tarina.org>
Date:   Tue, 13 Oct 2020 08:58:08 +0300

databas update

Diffstat:
MREADME | 21++++++++++++---------
1 file changed, 12 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/README b/README @@ -1,17 +1,20 @@ -# Hommansby uf:s hemsidor +Hommansby uf:s hemsidor -Du kan deva hemsidorna med att lägga upp bygis.fi lokalt på din maskin. +Du kan devva hemsidorna med att lägga upp sidorna lokalt på din maskin. Rekommenderar att köra en debian låda med senaste stable 'buster'. OBS! en databas sökning fungerar inte med äldre versioner av sqlite3 -sqlite3 version 3.27.2 rekomenderas. Finns i senaste debian stable. +sqlite3 version 3.27.2 rekommenderas. Finns i senaste debian stable. -1. git klona repon -git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi +1. git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi +2. cd bygdis.fi +3. sudo ./install.sh +4. skriv "localhost" i webläsaren -2. kör install.sh med sudo -sudo ./install.sh +ifall det inte fungerar kolla error.log i bygdis.fi mappen. -3. skriv "localhost" i webläsaren -done! +TODO +- ta bort hemligt.py och fixa admin till databasen istället +- 3 olika admin levels i databasen +- admin sida var man kan ta bort spam och kicka users, tom banna users.