bygdis.fi

git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi
Log | Files | Refs | README

commit 9ca80973f49fbb8cb00bc2edd4a367b49699c24d
parent 52420bbf60e935faa61148491565d93fee784a81
Author: rob <rob@tarina.org>
Date:   Wed,  8 Mar 2023 15:21:04 +0200

hit ska nu allt de flesta fara ifortsättningen

Diffstat:
Msettings.py | 5++++-
1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/settings.py b/settings.py @@ -2,5 +2,8 @@ # -*- coding: utf-8 -*- postadmin="info@bygdis.fi" -postadmin_signature="-~-\nWebadmin\nHommansby Ungdomsförening r.f.\ninfo@bygdis.fi\n+358 44 7624 040" +postadmin_signature="-~-\nDu\nWebadmin\nHommansby Ungdomsförening r.f.\nhttps://bygdis.fi\ninfo@bygdis.fi\n+358 44 7624 040" +mlinvoice_db="dindatabas" +mlinvoice_db_user="dinanvändare" +mlinvoice_db_pass="ditt hemliga lösen"