bygdis.fi

Hommnsby ufs hemsidor, git klona https://git.tarina.org/bygdis.fi
Log | Files | Refs | README

commit e8f6f4f8dc47954e14a166be8812c1772f939cfa
parent bb40612838e57e5f044cbd82dd926401c4fd5d43
Author: rob <rob@tarina.org>
Date:   Mon, 12 Oct 2020 16:17:03 +0300

kör lokalt på egen maskin

Diffstat:
MREADME | 7++++++-
1 file changed, 6 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/README b/README @@ -1,4 +1,9 @@ # Hommansby uf:s hemsidor -git clona med https://git.tarina.org/bygdis.fi +Du kan dev-testa hemsidorna med att sätta upp web.py lokalt på din maskin. +1. git klona repon +git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi + +2. installera web.py +sudo apt install python3-webpy