bygdis.fi

git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi
Log | Files | Refs | README

commit 128f290548e7725f0e29f4556bea7a7bc8ed2aad
parent 045ff914c2669d3a839c3571f2891b1b78a96a03
Author: rbckman <rob@tarina.org>
Date:   Tue, 27 Oct 2020 08:47:48 +0200

ny sida om websidorna

Diffstat:
Mpublic_html/html/bilder.html | 2+-
Mpublic_html/html/index.html | 2+-
Apublic_html/html/om.html | 15+++++++++++++++
Mpublic_html/static/leipuri.css | 2+-
Mserver.py | 7+++++++
5 files changed, 25 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/public_html/html/bilder.html b/public_html/html/bilder.html @@ -3,7 +3,7 @@ $def with (bilder, rights, namn, totbilder, offset, bildpersida, search, db, str $ displayname = db.query("SELECT displayname FROM bildadmin WHERE name='"+namn+"';")[0] <p>inloggad som <b><a href="/tuning">$displayname.displayname</a></b> ❃ | <a href="/logout">Logga ut</a> 🗝</p> <h1>Byyns eji fotoalbum</h1> -<h4><a href="/upload">lĂ€gg opp ny bild</a> đŸ’Ÿ <a href="/senaste">senast hÀÀndi</a> đŸ”„</h4> +<h4><a href="/upload">lĂ€gg opp ny bild</a> đŸ’Ÿ <a href="/senaste">senast hÀÀndi</a> đŸ”„ <a href="/om">Om</a> đŸ€”</h4> $if totbilder == 0: inga bilder $if search == '': diff --git a/public_html/html/index.html b/public_html/html/index.html @@ -4,7 +4,7 @@ $var upcomingevents = upcomingevents <div id="default"> <br> <h1>Bygdis.fi</h1> - <h4><a href="#styrelsen">Styrelsen</a> | <a href="#bokningar">Bokningar</a> | <a href="/login">Logga in</a></h4> + <p><a href="#styrelsen">styrelsen</a> | <a href="#bokningar">bokningar</a> | <a href="/om">om sidan</a> | <a href="/login">logga in</a></p> $for i in upcomingevents: <div id=event> <h4>$i.event</h4> diff --git a/public_html/html/om.html b/public_html/html/om.html @@ -0,0 +1,15 @@ +<div id="container"> +<div id="default"> +<br> +<h2>Hej och vĂ€lkommen till Hommansby uf:s hemsidor!</h2> +<p>Visionen med hemsidorna Ă€r att fungera som en slags <i>anslagstavla</i> för byyssare samt att skapa gemenskap och intressanta diskussioner. Kommer troligtvis att ta sin tid tills vi hittar rĂ€tt men eftersom sidorna Ă€r <i>skrĂ€ddarsydda</i> sĂ„ kommer vi i nĂ„t skede hitta de rĂ€tta ingredienserna bara vi fortsĂ€tter utveckla.</p> +<p>Nyligen lanserade vi ett gemensamt fotoalbum för byyssare. Skickade anvĂ€ndarnamn och lösenord med Ă„rets infobrev sĂ„ att det Ă€r specifikt för oss hĂ€r i byn. Du kan skapa ett eget anvĂ€ndarnamn och lösenord om du vill ladda upp bilder eller rĂ€tta/skriva mer information om nĂ„gon bild <small>(Lösenordet hashas och saltas i databasen sĂ„ bara du kommer Ă„t kontot)</small>. Om nĂ„gon bild anses vara olĂ€mplig kan den <i>flaggas</i>, vi tar kontakt och raderar bilden genast isf. Vi har inte nĂ„n direkt riktlinje i hur gammal bilden mĂ„ste vara ifall du vill ladda upp en bild.</p> +<p>Fotoalbumet Ă€r Ă€nnu i beta stadie, d.v.s vi fortsĂ€tter att göra förbĂ€ttringar pĂ„ det.</p> +<p>En annan vision Ă€r att ha ett gemesamt diskussions forum.</p> +<p>För att vara sĂ„ transparent som möjligt och för att locka andra devvare i byyn sĂ„ finns koden till sidorna tillgĂ€nglig hĂ€r +<a href="/static/git/">https://bygdis.fi/static/git</a></p> +<a href="javascript:history.back()"><--- tibaks</a> +<br> +<br> +</div> +</div> diff --git a/public_html/static/leipuri.css b/public_html/static/leipuri.css @@ -148,7 +148,7 @@ div.anslagstavla #default { margin: 0 auto; - width: 350px; + width: 360px; height: auto; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; diff --git a/server.py b/server.py @@ -33,6 +33,7 @@ urls = ( "/upload", "upload", "/bild/(.*)?", "bild", "/bildinfo/(.*)?", "bildinfo", + "/om", "om", "/remove/(.*)?","remove", "/tuning?", "tuning", "/senaste", "senaste", @@ -193,6 +194,10 @@ def stopresetpass(mail): print(e) return True +class om(): + def GET(self): + return render.om() + class admin(): form = web.form.Form( web.form.Textarea('post', web.form.notnull, description="", width="500px", height="200px", autocomplete="off"), @@ -350,6 +355,8 @@ class login(): session.user = p.name adminlevel(p.name) print('BACKURL: '+session.backurl) + if session.login == 5: + raise web.seeother('/admin') if session.backurl != '': backurl = session.backurl session.backurl = ''