bygdis.fi

git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi
Log | Files | Refs | README

commit 2fa1012114104ff5744454e5c1f610bc45b68957
parent 6981871c588f789076feb58114aca9dd9fbe49fc
Author: rob <rob@tarina.org>
Date:   Wed,  8 Mar 2023 18:27:16 +0200

ajuuu roskistömning

Diffstat:
Mpublic_html/html/index.html | 170+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------
Mpublic_html/html/nope.html | 2+-
Mpublic_html/html/tack.html | 2+-
Mpublic_html/static/leipuri.css | 12++++++++++++
Mpublic_html/static/robstyle.css | 34++++++++++++++++++++++------------
Mserver.py | 19++++++++++++++-----
6 files changed, 204 insertions(+), 35 deletions(-)

diff --git a/public_html/html/index.html b/public_html/html/index.html @@ -8,44 +8,95 @@ $if displayname != '': $if displayname == '': <b><a href="/login">Logga in / kirjaudu sisään </a></b> <br> +<br> <h1>bygdis.fi</h1> +<br> +<img src="/static/bilder/thumb/2538b8616305288ad3527e8a7f391cdb.jpeg" style="border-radius:60%" ><br> <h2>Hommansby Ungdomsförening</h2> -<p><a href="#styrelsen">styrelsen</a> | <a href="#bokningar">bokningar</a> | <a href="/om">om sidan</a> | <a href="/bilder">Byyns fotoalbum</a> | <a href="/boka">Boka Bygdegården</a> - $for i in upcomingevents: - <div class=anslagstavla> - <h3>$i.veckodag $i.datumtid[8:10] $i.datumtid[5:7] kl. $i.datumtid[10:16]</h3> - <h2>$i.event</h2> - <p>$i.info</p> - </div> - - +<p><a href="#styrelsen">Styrelsen</a> | <a href="#bokningar">Bokningar</a> | <a href="/boka">Boka Bygdegården</a> <br> <a href="/bilder">Byyns fotoalbum</a> | <a href="#styrelsen">Kontakta oss</a> | <a href="/om">Om sidan</a> +<br> +<br> +$for i in upcomingevents: + <div class=anslagstavla> + <h3>$i.veckodag $i.datumtid[8:10] $i.datumtid[5:7] kl. $i.datumtid[10:16]</h3> + <h2>$i.event</h2> + <p>$i.info</p> + </div> <div id="styrelsen"> +<br> +<a href="/#"> upp tillbaka </a> <br> +<br> +<img src="/static/bilder/thumb/cce1ca7ae37498f1bb9ce20a997aaa87.jpeg" style="border-radius:50%"><br> +-~-<br> <h1>Styrelsen</h1> -Mia Wigren | ordförande </a><br> -Robin Bäckman | sekreterare | <a href="tel:0447624040">0447624040</a><br> -Ronja Wiik, Benjamin Bäckman, Frieda Ramstedt, Johanna Granqvist, Tom Granqvist, Lars-Erik Kullström<br> +<h4>Mia Wigren</h4> +ordförande<br> +uf.bygdegarden(@)gmail.com<br> +<br> +<h4>Frieda Ramstedt</h4> +kassör och vaktmästaruppgifter +<br> +<br> +<h4>Lars-Erik Kullström</h4> +styrelsemedlem, ansvarig för köket +<br> +<br> +<h4>Ronja Wiik</h4> +ny styrelsemedlem +<br> +<br> +<h4>Benjamin Bäckman</h4> +styrelsemedlem +<br> +<br> +<h4>Johanna Granqvist</h4> +styrelsemedlem +<br> +<br> +<h4>Tom Granqvist</h4> +styrelsemedlem +<br> +<br> +<h4>Ewa-Maria Wiik</h4> +utanför styrelsen men alltid med<br> +<br> +<h4>Robin Bäckman</h4> +sekreterare, bokningsansvarig<br> +<a href="tel:0447624040">0447624040</a><br> +rob(@)bygdis.fi +<br> +<br> </div> +-~-<br> <div id="bokningar"> + <br> +<img src="/static/bilder/thumb/a8d98d96f1b2d431e1c87529f4827948.jpeg" style="border-radius:50%"><br> +<br> +<a href="/#">upp tillbaka</a> +<br> <h1>Bokningar</h1> Bokningar tas emot per telefon <a href="tel:0447624040">0447624040</a><br> eller <a href="/boka">via denhär länken</a> eller per epost på info(ät)bygdis.fi<br> +<br> +~-~<br> <h2>Veckoslut</h2> <b>fredagkväll till söndag eftermiddag</b><br> <h3>Hela huset</h3> -medlemmar 180 €<br> -icke medlemmar 300 €<br> -<h3>Serveringsrummet</h3> +medlemmar 200 €<br> +icke medlemmar 350 €<br> +<h3>Serveringsrummet eller köket</h3> medlemmar 80 €<br> icke medlemmar 120 €<br> <h3>Serveringsrummet och kök</h3> medlemmar 100 €<br> icke medlemmar 150 €<br> +<br> ~-~<br> <h2>En dag</h2> <h3>Hela huset</h3> medlemmar 100 €<br> icke medlemmar 150€<br> -<h3>Serveringsrummet</h3> +<h3>Serveringsrummet eller köket</h3> medlemmar 50 €<br> icke medlemmar 100 €<br> <h3>Serveringsrummet och kök</h3> @@ -61,6 +112,93 @@ Städning kan skötas av en städfirma om hyresgästen så önskar då fakturera 30€/veckoslut <h3>Marthornas mat- och kaffeservis</h3> 20€/servis +~-~<br> </div> +<br> +<br> +<br> +<img src="/static/bilder/thumb/5226cd7c4a0378bdbd3f07c773927737.jpeg"> +<br> +<br> +<br> +<img src="/static/bilder/thumb/ee1811c272432f99c22fdd47a4515628.jpeg" style="border-radius:50%"> +<br> +<br> +<br> +<img src="/static/bilder/thumb/c0241e1a9eee4822b0f3da92969237f5.jpeg" style="border-radius:10%"> +<br> +<br> +<br> +<img src="/static/bilder/thumb/a9bdb9babd63a39dc5694a0153a779e0.jpeg" style="border-radius:50%"> +<br> +<br> +<br> +<img src="/static/bilder/thumb/59b22ea4556c69372f547298e97ac0b9.jpeg" style="border-radius:50%"> +<br> +<br> +<br> +<img src="/static/bilder/thumb/3aa4593c610f4687ca49c0979196054f.jpeg" style="border-radius:10%"> +<br> +<br> +<br> +<img src="/static/bilder/thumb/7f097ca6c2ef914674b9ed01f842b4b9.jpeg" style="border-radius:10%"> +<br> +<br> +<br> +<img src="/static/bilder/thumb/2ee12c692bb816f1e43fbf773452dd4b.jpeg" style="border-radius:10%"> +<br> +<br> +<br> +<a href="/#">upp tillbaka</a> +<br> +<br> +<br> +<img src="/static/bilder/thumb/1ba5533961e88443e70cfd4b5a1276ff.jpeg" style="border-radius:20%"> +<br> +<br> +<br> +<br> +<br> +<br> +<br> +<br> +<br> +<br> +<br> +<a href="/#">hi e int någå meir</a> +<br> +<br> +<br> +<br> +<br> +<br> +<br> +<br> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> +<a href="/#">ta mej upp tillbaka ^^^</a> </div> </div> + diff --git a/public_html/html/nope.html b/public_html/html/nope.html @@ -1,6 +1,6 @@ <div id="container"> <div id="default"> - <br> + <img src="/static/bilder/thumb/0d00311b24ff842d56ae174a76592019.jpeg" style="border-radius:50%"> <h2>Oho, nu for no någå fejl, pröva pånytt!</h2> <a href="javascript:history.back()">Gå tibax</a> </div> diff --git a/public_html/html/tack.html b/public_html/html/tack.html @@ -4,7 +4,7 @@ $def with () <br> <h1>Tack!</h1> <h2>Vi har mottagit din förfrågan.</h2> - <img src="/static/bilder/thumb/2538b8616305288ad3527e8a7f391cdb.jpeg"><br> + <img src="/static/bilder/thumb/2538b8616305288ad3527e8a7f391cdb.jpeg" style="border-radius:60%"><br> <p>Vi tar kontakt innom snarast..</p> <br> Brådskande ärende:<br> diff --git a/public_html/static/leipuri.css b/public_html/static/leipuri.css @@ -88,6 +88,18 @@ video width: 100%; } +pre +{ + white-space: pre-wrap; /* Since CSS 2.1 */ + white-space: -moz-pre-wrap; /* Mozilla, since 1999 */ + white-space: -pre-wrap; /* Opera 4-6 */ + white-space: -o-pre-wrap; /* Opera 7 */ + word-wrap: break-word; /* Internet Explorer 5.5+ */ + text-align: left; + font-size: 10pt; + +} + #styrelsen { padding-top:30px; diff --git a/public_html/static/robstyle.css b/public_html/static/robstyle.css @@ -51,9 +51,8 @@ h4 a { - color:#fff; + color:#333; padding: 2px; - text-decoration: underline; } a:hover @@ -68,16 +67,6 @@ table width:90%; } -td { - display: block; - clear:both; - } - -th { - display: block; - clear:both; - } - video { width: 100%; @@ -88,6 +77,17 @@ input padding: 5px; } +pre +{ + white-space: pre-wrap; /* Since CSS 2.1 */ + white-space: -moz-pre-wrap; /* Mozilla, since 1999 */ + white-space: -pre-wrap; /* Opera 4-6 */ + white-space: -o-pre-wrap; /* Opera 7 */ + word-wrap: break-word; /* Internet Explorer 5.5+ */ + text-align: left; + +} + #beskrivning { height: 100px; @@ -162,6 +162,16 @@ input padding:5px; } + +#bilder +{ + margin: 0px auto; + height: auto; + width: 95%; + max-width: 450px; + text-align: center; +} + div.addevent { margin:0 auto; diff --git a/server.py b/server.py @@ -88,6 +88,12 @@ def getkalenderall(): return events def nyevent(id, datumtid, event, admin_visible, info): + f = '%Y-%m-%d %H:%M:%S' + try: + datumtid.weekday() + print('not datetime object make it') + except: + datumtid = datetime.datetime.strptime(datumtid,f) veckodagar = u'Måndag', u'Tisdag', u'Onsdag', u'Torsdag', u'Fredag', u'Lördag', u'Söndag' veckodag = datumtid.weekday() if id==None: @@ -105,7 +111,7 @@ def copyevent(id, datumtid, event, admin_visible, info): return def getbokningar(): - bokningar = db.query("SELECT * FROM bokningar ORDER BY datumtid DESC") + bokningar = db.query("SELECT * FROM bokningar ORDER BY datumtid ASC") #events = db.select('kalender', what='id, datumtid, event', order='datumtid ASC') return bokningar @@ -321,6 +327,9 @@ class admin(): sendmail(bokning.epost, 'Bokning av Bygdegården lyckades och är godkänd', msg) #update booking db.update('bokningar', where='id="'+i.approve+'"', approved=datetime.datetime.now()) + #add to kalender events as privat bokning + print(bokning.datumtid) + nyevent(None, bokning.datumtid, 'privat bokning', bokning.namn, None) raise web.seeother('/admin') if i.sendrules != None: #Send mail to admin @@ -329,7 +338,7 @@ class admin(): sendmail(postadmin, 'Skickar villkor och regler', msg) #Send mail to user msg = "Hej " + bokning.namn + "! Gå in här https://bygdis.fi/boka?id="+bokning.bokningshash+" och godkänn regler och villkor för din bokning, du får fakturan inom kort och en dörrkod när fakturan är betald. Tack!" - sendmail(bokning.epost, 'Regler och Villkor för Bygdegården', msg) + sendmail(bokning.epost, 'Regler och villkor för Bygdegården', msg) #update booking db.update('bokningar', where='id="'+i.sendrules+'"', approved="") raise web.seeother('/admin') @@ -364,7 +373,7 @@ class boka(): p = db2.select('mlinvoice_product') for i in p: if i.product_name != None and i.deleted == 0: - produkter.append(i.product_name+' '+str(round(i.unit_price,2))+'€̈́') + produkter.append(i.product_name+' | '+str(round(i.unit_price,2))+' €') form = web.form.Form( web.form.Textbox('year', web.form.notnull, web.form.regexp('\d+', 'yyyy'), description="år:"), web.form.Textbox('day', web.form.notnull, web.form.regexp('\d+', 'dd'), description="dag:", autofocus="autofocus"), @@ -417,8 +426,8 @@ class boka(): sendmail(postadmin, 'Ny bokning!', msg) #Send mail to user rules_and_regulations = md_to_text('protokoll/dokument/hyreskontrakt_regler_och_villkor.md') - msg = "Hej " + i.namn + "! Tack för att du valde Bygdegården. Vi kontaktar dej som snarast om din boknings förfrågan och du får faktura per epost och en dörrkod när fakturan är betald. Tack! Här under är regler och villkor vilka du har läst och godkänner då du hyr av oss. \n\n" + rules_and_regulations - sendmail(i.epost, 'Regler och Villkor för Bygdegården', msg) + msg = "Hej " + i.namn + "! Tack för att du valde Bygdegården. Vi kontaktar dej som snarast om din boknings förfrågan och du får faktura per epost och en dörrkod när fakturan är betald. Tack! Här under är regler och villkor vilka du har läst och godkänner då du hyr hos oss. \n\n" + rules_and_regulations + sendmail(i.epost, 'Regler och villkor för Bygdegården', msg) raise web.seeother('/tack') class tack():