bygdis.fi

git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi
Log | Files | Refs | README

commit 8a40320882d1d8f9865582ef260576c893cacaad
parent 789c7a3e58350e60fce3bd39f03066896455ea9b
Author: rbckman <rob@tarina.org>
Date:   Mon, 12 Oct 2020 22:13:44 +0300

obs!! installeraren skall ännu test köras.

Diffstat:
MREADME | 15++++++++-------
Minstall.sh | 7++++++-
Apublic_html/static/bilder/thumb/.gitignore | 0
Apublic_html/static/bilder/web/.gitignore | 0
4 files changed, 14 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/README b/README @@ -1,13 +1,14 @@ # Hommansby uf:s hemsidor -Du kan deva hemsidorna med att sätta upp web.py lokalt på din maskin. +Du kan deva hemsidorna med att lägga upp bygis.fi lokalt på din maskin. +Rekommenderar att köra en debian låda. -1. installera web.py -sudo apt install python3-webpy - -2. git klona repon +1. git klona repon git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi -3. kör web.py -python3-webpy +2. kör install.sh med sudo +sudo ./install.sh + +3. skriv "localhost" i webläsaren +done! diff --git a/install.sh b/install.sh @@ -21,13 +21,18 @@ cat <<'EOF' (_ -_ _-~-__-~`, ,' )__-'))--___--~~~--__--~~--___--__.. _ ~`_-'( (____;--==,,_))))--___--~~~--__--~~--__----~~~'`=__-~+_-_. (@) (@) ````` `-_(())_-~ mn +EOF echo "Installing all dependencies..." apt-get update sudo apt install apache2 libapache2-mod-wsgi-py3 python3-pip python3 -m pip install web.py==0.61 -EOF +echo "skapar databasen..." +cd db +./makedb.sh +cd .. + DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )" ACONF="/etc/apache2/sites-available/bygdis.conf" diff --git a/public_html/static/bilder/thumb/.gitignore b/public_html/static/bilder/thumb/.gitignore diff --git a/public_html/static/bilder/web/.gitignore b/public_html/static/bilder/web/.gitignore