bygdis.fi

git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi
Log | Files | Refs | README

commit 02461a15ac8563a3f9bd3928efad7f697b37382d
parent 68bbc8e6a537be23d63eecad5b79a4b9a629780d
Author: rob <rob@tarina.org>
Date:   Mon, 23 Oct 2023 01:48:02 +0300

nästan allt dii

Diffstat:
Mpublic_html/html/admin.html | 59++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
Mpublic_html/html/base.html | 2+-
Mpublic_html/html/base2.html | 4++--
Mpublic_html/html/dorrkoder.html | 2+-
Mpublic_html/html/index.html | 19+++++++++++++------
Mpublic_html/html/old.html | 1+
Mserver.py | 28++++++++++++++++++++++------
7 files changed, 70 insertions(+), 45 deletions(-)

diff --git a/public_html/html/admin.html b/public_html/html/admin.html @@ -30,38 +30,39 @@ $def with (anslagstavla, saysomething, bokningar, doordebug, str, log, getDorrko <h2>bokningar</h2> $for i in bokningar: - <div class="anslagstavla" id="$i.bokningshash"> - <h3>$i.datumtid[8:10]-$i.datumtid[5:7]-$i.datumtid[2:4]</h3> - <b>$i.namn</b><br> - evenemang: $i.event <br> - $i.boka<br> - epost: $i.epost <br> - telefon: $i.telefon <br> - villkor godkända: $i.villkor <br> - $i.privat <br><br> - <a href="/admin?approve=$i.id" method="post">Godkänn</a> | - <a href="/boka?id=$i.bokningshash">Ändra</a> | - <a href="/admin?sendrules=$i.id">Skicka regler</a><br> - <a href="/fakturor?fakturera=$i.id&add=faktura&epost=$i.epost&produkt=$i.boka">Skicka faktura</a><br> - <br> - <form action="/nydorrkod?bokning=$i.id&namn=$i.namn&mail=$i.epost" method="post"> - <input type="submit" value="Skicka dörrkod" /> - </form> - <br> - <br> - status: - <br> - $if i.approved: - godkändes $i.approved[8:10]-$i.approved[5:7]-$i.approved[2:4] och lades till i event + $if i.deleted != 1: + <div class="anslagstavla" id="$i.bokningshash"> + <h3>$i.datumtid[8:10]-$i.datumtid[5:7]-$i.datumtid[2:4]</h3> + <b>$i.namn</b><br> + evenemang: $i.event <br> + $i.boka<br> + epost: $i.epost <br> + telefon: $i.telefon <br> + villkor godkända: $i.villkor <br> + $i.privat <br><br> + <a href="/admin?approve=$i.id" method="post">Godkänn</a> | + <a href="/boka?id=$i.bokningshash">Ändra</a> | + <a href="/admin?sendrules=$i.id">Skicka regler</a><br> + <a href="/fakturor?fakturera=$i.id&add=faktura&epost=$i.epost&produkt=$i.boka&kund=$i.namn">Skicka faktura</a><br> <br> - $if i.faktura: - faktura har skickats $i.faktura + <form action="/nydorrkod?bokning=$i.id&namn=$i.namn&mail=$i.epost" method="post"> + <input type="submit" value="Skicka dörrkod" /> + </form> <br> - $if i.doorcode: - dörrkod har skickats $i.doorcode <br> - <a href="/admin?remove=$i.id">Radera</a> - </div> + status: + <br> + $if i.approved: + godkändes $i.approved[8:10]-$i.approved[5:7]-$i.approved[2:4] och lades till i event + <br> + $if i.faktura: + faktura har skickats $i.faktura + <br> + $if i.doorcode: + dörrkod har skickats $i.doorcode + <br> + <a href="/admin?remove=$i.id">Radera</a> + </div> <h2>Skriklåda</h2> <div class="anslagstavla"> <h4>Säg någå</h4> diff --git a/public_html/html/base.html b/public_html/html/base.html @@ -5,7 +5,7 @@ $def with (content) <title>Hommansby Ungdomsförening</title> <meta name="description" content="Hommansby Ungdomsförening. Bygdegården." /> <meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.0;"> - <link rel="stylesheet" href="/static/leipuri.css?v=123" type="text/css" rel="stylesheet"/> + <link rel="stylesheet" href="/static/robstyle.css?v=353" type="text/css" rel="stylesheet"/> <meta name="google-site-verification" content="88dInqkR1qhmPAMVnlopcopq6t_5-6RQ5_VEl5ja6GA" /> </HEAD> <body> diff --git a/public_html/html/base2.html b/public_html/html/base2.html @@ -3,8 +3,8 @@ $def with (content) <HEAD> <meta charset="utf-8"> <title>Bygdis.fi | Hommansby Ungdomsförening rf.</title> - <meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.0;"> - <link rel="stylesheet" href="../static/leipuri.css" type="text/css" rel="stylesheet"/> + <meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.2;"> + <link rel="stylesheet" href="../static/leipuri.css?v=2312" type="text/css" rel="stylesheet"/> </HEAD> <body> diff --git a/public_html/html/dorrkoder.html b/public_html/html/dorrkoder.html @@ -10,7 +10,7 @@ $def with (dorrkoder, log, getDorrkoduser) $for i in dorrkoder: <b>$i.dorrkod</b> <u>$i.name</u> | $i.mail | $i.datum.strftime('%d-%m-%y %H:%M') | <a href="/dorrkoder?radera=$i.id" >radera</a> | <a href="/dorrkoder?uppdatera=$i.id">uppdatera</a> - <a href="/dorrkoder?fakturera=$i.id">fakturera</a> + <a href="/fakturor?fakturera=$i.id&add=faktura&epost=$i.mail&produkt=&produkt=D%C3%B6rrkod%20/%20Ovikoodi%20|%2010.00%20%E2%82%AC&kund=$i.name">fakturera</a> <hr> <br> </table> diff --git a/public_html/html/index.html b/public_html/html/index.html @@ -8,14 +8,12 @@ $if displayname != '': $if displayname == '': <b><a href="/login">Logga in / kirjaudu sisään </a></b><br> <br> -<a href="/boka?kod=jep">Dörrkod</a> | <a href="/boka?kod=jep">Ovikoodi</a> -<br> <br> <h1>bygdis.fi</h1> <br> <img src="/static/bilder/thumb/2538b8616305288ad3527e8a7f391cdb.jpeg" style="border-radius:60%" ><br> <h2>Hommansby Ungdomsförening</h2> -<p><a href="#styrelsen">Styrelsen</a> | <a href="#bokningar">Bokningar</a> | <a href="/boka">Boka Bygdegården</a> <br> <a href="/bilder">Byyns fotoalbum</a> | <a href="#styrelsen">Kontakta oss</a> | <a href="/om">Om sidan</a> +<p><a href="#styrelsen">Styrelsen</a> | <a href="#bokningar">Bokningar och annat</a> <br> <a href="/bilder">Byyns fotoalbum</a> | <a href="#styrelsen">Kontakta oss</a> | <a href="/om">Om sidan</a> <br> <br> $for i in upcomingevents: @@ -77,8 +75,14 @@ rob(@)bygdis.fi <a href="/#">upp tillbaka</a> <br> <h1>Bokningar</h1> -Bokningar tas emot per telefon <a href="tel:0447624040">0447624040</a><br> -eller <a href="/boka">via denhär länken</a> eller per epost på info(ät)bygdis.fi<br> +Bokningar tas emot <a href="/boka">via denhär länken</a> <br> +per telefon <a href="tel:0447624040">0447624040</a><br> +eller per epost info(ät)bygdis.fi<br> +<br> +Uf medlemmar kan använda Bygdegården som konditonssal/övningsrum.<br> +<a href="/boka?kod=jep">Skaffa dörrkod här</a> | <a href="/boka?kod=jep">Ovikoodi täältä</a> +<br> + <br> ~-~<br> <h2>Veckoslut</h2> @@ -113,8 +117,11 @@ Städning kan skötas av en städfirma om hyresgästen så önskar då fakturera <h3>Uthyrning av jaktföreningens kylrum</h3> 30€/veckoslut <h3>Marthornas mat- och kaffeservis</h3> -20€/servis +20€/servis<br> ~-~<br> +Bokningar tas emot <a href="/boka">via denhär länken</a> <br> +per telefon <a href="tel:0447624040">0447624040</a><br> +eller per epost info(ät)bygdis.fi<br> </div> <br> <br> diff --git a/public_html/html/old.html b/public_html/html/old.html @@ -9,6 +9,7 @@ $var upcomingevents = upcomingevents <div id=event> <h4>$i.event</h4> $i.veckodag $i.datumtid + <p>$i.info</p> </div> <div id="styrelsen"> <h1>Styrelsen</h1> diff --git a/server.py b/server.py @@ -21,6 +21,17 @@ basedir = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__)) sys.path.append(basedir) import settings +web.config.session_parameters['cookie_name'] = 'bygdis.fi' +web.config.session_parameters['cookie_domain'] = None +web.config.session_parameters['cookie_path'] = None +web.config.session_parameters['timeout'] = 839808000 # in seconds +web.config.session_parameters['ignore_expiry'] = True +web.config.session_parameters['ignore_change_ip'] = True +#web.config.session_parameters['secret_key'] = 'fLjUfxqXtfNoIldA0A0R' +web.config.session_parameters['expired_message'] = 'Session expired' + + + urls = ( "/", "index", "/login?", "login", @@ -119,7 +130,7 @@ def copyevent(id, datumtid, event, admin_visible, info): return def getbokningar(): - bokningar = db.query("SELECT * FROM bokningar ORDER BY datumtid ASC") + bokningar = db.query("SELECT * FROM bokningar ORDER BY datumtid DESC") #events = db.select('kalender', what='id, datumtid, event', order='datumtid ASC') return bokningar @@ -142,7 +153,8 @@ def getprotokoll(year): listmodtime.sort(key=lambda tup: tup[0]) protokoll = [] for a in listmodtime: - protokoll.append(a[0]) + if a[0][0] != '.': + protokoll.append(a[0]) return protokoll def getprotokoll_lastmodified(year): @@ -279,7 +291,8 @@ def sendmail(email, subject, msg, bilaga): if bilaga != '': sendmsg = subprocess.check_output(('mail.mailutils', '-A', bilaga, '-a', 'From:'+postadmin, '-r', postadmin, '-s', subject, email),stdin=echomsg.stdout) else: - sendmsg = subprocess.check_output(('mail.mailutils', '-r', postadmin, '-a', 'From:'+postadmin, '-s', subject, email), stdin=echomsg.stdout) + sendmsg = subprocess.check_output(('mail.mailutils', '-r', postadmin, '-a', "Content-Type: text/plain;", '-a', 'From:'+postadmin, '-s', subject, email), stdin=echomsg.stdout) + #sendmsg = subprocess.check_output(('mail.mailutils', '-r', postadmin, '-a', "Content-Type: text/plain; charset='utf-8'", '-a', 'From:'+postadmin, '-s', subject, email), stdin=echomsg.stdout) echomsg.wait() #subprocess.call(['echo', msg, '|', 'mail', '-r', 'rob@tarina.org','-s', subject, email]) @@ -354,7 +367,7 @@ class admin(): db.update('bokningar', where='id="'+i.approve+'"', approved=datetime.datetime.now()) #add to kalender events as privat bokning print(bokning.datumtid) - #nyevent(None, bokning.datumtid, 'privat bokning', bokning.namn, None) + nyevent(None, bokning.datumtid, 'privat bokning', bokning.namn, 'privat bokning') raise web.seeother('/admin') if i.sendrules != None: #Send mail to admin @@ -376,6 +389,8 @@ class admin(): db.update('bokningar', where='id="'+i.remove+'"', deleted=1) raise web.seeother('/admin') if i.emptytrash == 'now': + msg = "Hej, kan vi få avfallshämtning till Påvalsbyvägen 679, 07870 Skinnarby? ingen brådska, bara så fort som möjligt, tack! ;)" + sendmail('asiakaspalvelu@rosknroll.fi', 'Roskistömning till Påvalsbyvägen 679', msg,'') db.update('roskis', where='id=1',datum=datetime.datetime.now()) raise web.seeother('/admin') log = getDorrlog(10) @@ -507,7 +522,8 @@ class fakturor(): payer = db2.select('mlinvoice_company', where='email="'+str(i.epost)+'"')[0] except: db2.insert('mlinvoice_company', email=i.epost, company_name=i.kund) - payer = db2.query("SELECT * FROM mlinvoice_company ORDER BY id DESC LIMIT 1;")[0] + payer = db2.select('mlinvoice_company', where='email="'+str(i.epost)+'"')[0] + #payer = db2.query("SELECT * FROM mlinvoice_company ORDER BY id DESC LIMIT 1;")[0] #LÄGG TILL VAROR # produkt=getprodukt(i.produkt) @@ -1379,7 +1395,7 @@ class protokoll(): raise web.seeother('/static/pdf/'+randhash+'.pdf?nocache='+randhash) #read protokoll read_p=basedir + '/protokoll/' + webdata.year + '/' + protokoll[int(webdata.nr)] - with open(read_p, 'rU') as file: + with open(read_p, 'r') as file: p_list=file.readlines() pr='' for p in p_list: