bygdis.fi

git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi
Log | Files | Refs | README

commit 7fd5617f838a2903ca2fb42cdd86b167639541b6
parent 8a40320882d1d8f9865582ef260576c893cacaad
Author: rbckman <rob@tarina.org>
Date:   Tue, 13 Oct 2020 06:34:28 +0300

install scriptet borde nu fungera!

Diffstat:
DREADME.md | 4----
Minstall.sh | 19++++++++++++++++++-
2 files changed, 18 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/README.md b/README.md @@ -1,4 +0,0 @@ -# Hommansby uf:s hemsidor - -git clona med https://git.tarina.org/bygdis.fi - diff --git a/install.sh b/install.sh @@ -25,7 +25,7 @@ EOF echo "Installing all dependencies..." apt-get update -sudo apt install apache2 libapache2-mod-wsgi-py3 python3-pip +sudo apt install apache2 libapache2-mod-wsgi-py3 python3-pip python3-pil python3-bcrypt python3 -m pip install web.py==0.61 echo "skapar databasen..." @@ -33,6 +33,15 @@ cd db ./makedb.sh cd .. +echo "default username and passcode" +cp hemligt.py.sample hemligt.py + +echo "skapa www-data åtkomst" +mkdir sessions +sudo chown -R www-data sessions +sudo chown -R www-data db +sudo chown -R www-data public_html/static/bilder + DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )" ACONF="/etc/apache2/sites-available/bygdis.conf" @@ -82,3 +91,11 @@ cat <<'EOF' ^ ^ ^ _H_ \ alrite, du kan nu skriva in "localhost" i webläsarn. bygdis.fi siidona borde va up-n-running på din egen dator, nu kan du börja testa devva. skicka pull request sen ba när du ha duuna någå siistit. + +användarnamn: username +lösenord: password + +du kan ändra dessa i hemligt.py + +EOF +